Auris Prof. Groenschool Aurislogo

Contact


Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
Tel. (033) 479 44 88 
prof.groenschool@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschapsraad
Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels voor medewerkers. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Deelraad
De deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar.

Locatieraad
Voor alle zaken die direct betrekking hebben op de Auris Prof. Groenschool warin ouders een rol kunnen spelen, is een locatieraad opgericht. Deze groep bestaat uit ouders en personeelsleden van de Auris Prof. Groenschool en Auris Taalkring. De locatieraad heeft geen formele status. Wel kan deze de regio-deelraad en de directie van de school van advies voorzien. Daarnaast organiseert de locatieraad thema-avonden.

Oproep!
De deelraad en de locatieraad zijn op zoek naar nieuwe leden. Zou u willen meedenken over wat er gebeurt op de shcool van uw kind, meldt u zich dan aan via prof.groenschool@auris.nl. 

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen bij de Auris Professor Groenschool zijn Tanja Pasker, Monique Jaquet en Nicole Heunen. Wilt u één van onze vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (033) 479 44 88.

Coördinator veiligheid
Renso Pronk 
(033) 479 44 88 

Aanspreekpersoon bij pesten
Renso Pronk 
(033) 479 44 88 

 • Rust en structuur
 • Rust en structuur

  We willen voor leerlingen een veilige omgeving creëren die uitdaagt om te leren. Dit doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  We werken met een zeer professioneel team. Leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten/lerarenondersteuners en pedagogen werken samen aan goed opbrengstgericht onderwijs en zorg voor elke leerling. 

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  We bevorderen de taalontwikkeling van onze leerlingen met diverse middelen. Leerstof maken we beeldend met picto's, foto's en tekeningen en we maken gebruik van ondersteunende gebaren.

 • Spel en plezier
 • Spel en plezier

  Leren met plezier en spelenderwijs leren. Samen spelen en samenwerken. In een positieve atmosfeer leren van en mét elkaar. 

 • Overal taal
 • Overal taal

  In alle lessen is er veel aandacht voor taal. Bevorderen van de communicatieve ontwikkeling staat centraal bij creatieve vakken, gymnastiek, wereldoriëntatie en lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.