Auris Prof. Groenschool Aurislogo

Contact


Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
Tel. (033) 479 44 88 
prof.groenschool@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad
Heeft u belangstelling voor de ouderraad? Neem dan contact op met prof.groenschool@auris.nl.

Medezeggenschapsraad
Vanaf 1 augustus 2015 wordt de medezeggenschap opnieuw ingericht. Dit heeft te maken met de Wet op Passend Onderwijs. Meer informatie volgt. Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Neem dan contact op met prof.groenschool@auris.nl. Notulen verschijnen op onze website en vindt u onder Nieuws.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen bij de Auris Professor Groenschool zijn Wilma Schipper, Tanja Pasker, Monique Jaquet en Liesbeth Meijer. Wilt u één van onze vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (033) 479 44 88.

Coördinator veiligheid
Tineke Mulder 
(033) 479 44 88 

Aanspreekpersoon bij pesten
Renso Pronk 
(033) 479 44 88 

 • Rust en structuur
 • Rust en structuur

  We willen voor leerlingen een veilige omgeving creëren die uitdaagt om te leren. Dit doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  We werken met een zeer professioneel team. Leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten en pedagogen werken samen aan goed opbrengstgericht onderwijs en zorg voor elke leerling. 

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  We bevorderen de taalontwikkeling van onze leerlingen met diverse middelen. Leerstof maken we beeldend met picto's, foto's en tekeningen en we maken gebruik van ondersteunende gebaren.

 • Spel en plezier
 • Spel en plezier

  Leren met plezier en spelenderwijs leren. Samen spelen en samenwerken. In een positieve atmosfeer leren van en mét elkaar. 

 • Overal taal
 • Overal taal

  In alle lessen is er veel aandacht voor taal. Bevorderen van de communicatieve ontwikkeling staat centraal bij creatieve vakken, gymnastiek, wereldoriëntatieen lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.