Auris Prof. Groenschool Aurislogo

Overgang naar een andere school

Als een kind twaalf jaar is, komt het eind van de basisschooltijd in zicht. Op die leeftijd zijn de meeste kinderen ook toe aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling. Belangrijk voor de leerling is welk type vervolgonderwijs bij hem past. We geven een advies voor het vervolgonderwijs en bespreken dit met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is hierbij belangrijk. Misschien kan de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs. Of de leerling heeft nog behoefte aan ondersteuning vanuit het cluster 2-onderwijs. Als de leerling nog behoefte heeft aan ondersteuning vanuit het cluster 2-onderwijs, zijn er verschillende onderwijsarrangementen mogelijk: licht, medium en intensief. Onder het kopje ‘Onderwijsarrangementen’ leest u meer over de mogelijkheden en hoe die aanlsluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2015-2016 is van de tussentijdse uitstroom 73% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 71%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 57%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. 

In schooljaar 2015-2016 is 64% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 85%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 93%.

Uitstroom naar vervolgonderwijs volgens uitstroomadvies in groep 6

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 44 van de 59 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 75%. Bij 13 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 22%. Bij 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 3%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 uitgestroomd zijn, is er bij 59 van de 80 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 74%. Bij 18 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 22%. Bij 3 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 uitgestroomd zijn, is er bij 48 van de 48 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.

 • Rust en structuur
 • Rust en structuur

  We willen voor leerlingen een veilige omgeving creëren die uitdaagt om te leren. Dit doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  We werken met een zeer professioneel team. Leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten/lerarenondersteuners en pedagogen werken samen aan goed opbrengstgericht onderwijs en zorg voor elke leerling. 

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  We bevorderen de taalontwikkeling van onze leerlingen met diverse middelen. Leerstof maken we beeldend met picto's, foto's en tekeningen en we maken gebruik van ondersteunende gebaren.

 • Spel en plezier
 • Spel en plezier

  Leren met plezier en spelenderwijs leren. Samen spelen en samenwerken. In een positieve atmosfeer leren van en mét elkaar. 

 • Overal taal
 • Overal taal

  In alle lessen is er veel aandacht voor taal. Bevorderen van de communicatieve ontwikkeling staat centraal bij creatieve vakken, gymnastiek, wereldoriëntatie en lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.