Auris Prof. Groenschool Aurislogo

Deel dit artikel


Auris Prof. Groenschool ‘Excellente School 2015-2017’

De Auris Prof. Groenschool in Amersfoort heeft haar predicaat ‘Excellente school’ geprolongeerd. In 2013 was zij de eerste excellente cluster 2 school met dit predicaat. Vorig jaar werd het predicaat al eerder verlengd. Het predicaat is geldig tot en met 2017.

Margo van Berlo, regiodirecteur Auris Prof. Groenschool: “Wij geven onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Samenwerking met onder andere samenwerkingsverbanden, reguliere scholen, Auris Zorg en natuurlijk de ouders is hierbij essentieel. Gezamenlijk kunnen we de leerling de ondersteuning bieden die hij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Ook het afgelopen jaar hebben wij de samenwerking met al deze partijen geïntensiveerd. Door onze expertise te delen met het regulier onderwijs dragen wij bij aan Passend Onderwijs. Wij zijn blij en trots met de verlenging van het predicaat.”

Dit jaar ontvangen ook de Auris Hildernisseschool en de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam het predicaat ‘Excellente school 2015-2017’. Voor beide scholen geldt dat dit een prolongatie is van het predicaat Excellente school 2014. De Auris Dr. M. Polanoschool is één van de eerste dovenscholen in Nederland met dit predicaat.

De scholen zien het predicaat als een kroon op een investering in kwaliteit die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Vanaf 2006 heeft Auris structureel en planmatig gewerkt aan de verbetering van het onderwijs. Er is onder andere hard gewerkt aan het vergroten van de leeropbrengsten, er zijn leerlijnen ingevoerd en de planning van het onderwijs wordt nog steeds verder verbeterd.