14 december 2023

Wachtlijst voor kleutergroepen

14 december 2023

Op dit moment zijn onze kleutergroepen helaas vol. Kinderen die in aanmerking komen voor cluster-2 onderwijs komen daarom op een wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen zullen we, zodra dat mogelijk is, een nieuwe kleutergroep starten. Onze verwachting is dat de start van een nieuwe groep niet eerder dan 1 maart 2024 zal zijn.

Het kan zijn dat er leerlingen in bestaande groepen eerder uitstromen. Er komt dan een plek vrij in de betreffende groep. Hier kan een leerling van de wachtlijst dan in geplaatst worden. We hanteren daarbij de volgorde van aanmelding.