• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag
08.40 uur – 14.20 uur
Dinsdag
08.40 uur Р14.20 uur
Woensdag
08.40 uur – 14.20 uur
Donderdag
08.40 uur – 14.20 uur
Vrijdag
08.40 uur – 14.20 uur

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie en Hemelvaartsdag 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en richt het team zich op de schoolontwikkeling.
Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende ontwikkeldoelen
op de agenda:

 • De sociaal-emotioneel ontwikkeling heeft binnen ons onderwijs een belangrijke
  plaats. We gaan met elkaar onderzoeken welke methodes daar goed bij
  aansluiten en welke we op onze school kunnen inzetten. Doel: de sociale
  redzaamheid van leerlingen zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
 • We stellen een plan op waarmee we leerlingen die uitstromen naar een andere
  school (bijvoorbeeld regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs) nog beter
  kunnen begeleiden. Doel: deze leerlingen krijgen een passende ondersteuning.
 • De onder- en middenbouw zijn het afgelopen jaar geschoold en gestart met
  een nieuwe methode Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS). Zij gaan dit
  schooljaar verder met de verdieping. De bovenbouw volgt dit schooljaar de
  scholing, zodat ook de leerlingen van de bovenbouw vanuit deze methode
  gaan werken. Doel: betere resultaten op het gebied van lezen, maar ook andere
  vakken omdat de leerlingen beter lezen.
 • Het team gaat onderzoeken op welke wijze ouders meer betrokken kunnen
  worden bij het opstellen van het OPP. Doel: u bent en blijft goed op de hoogte
  wat er m.b.t. de ontwikkeling van uw kind gebeurt en nodig is.

De data van de studiedagen (leerlingen vrij):
Vrijdag 25-09-2020
Woensdag 07-10-2020
Maandag 26-10-2020
Donderdag 18-02-2021
Vrijdag 02-04-2021
Dinsdag 25-05-2021

Groep 1-2 heeft een extra studiedag op woensdag 20 januari 2021.