• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag
08.40 uur – 14.20 uur
Dinsdag
08.40 uur Р14.20 uur
Woensdag
08.40 uur – 14.20 uur
Donderdag
08.40 uur – 14.20 uur
Vrijdag
08.40 uur – 14.20 uur

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie en Hemelvaartsdag 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en richt het team zich op de schoolontwikkeling.
Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende ontwikkeldoelen op de agenda:

 

  • De sociaal-emotioneel ontwikkeling heeft binnen ons onderwijs een belangrijke plaats. We gaan met elkaar onderzoeken welke methodes daar goed bij aansluiten en welke we op onze school kunnen inzetten. Doel: de sociale redzaamheid van leerlingen zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
  • We stellen een plan op waarmee we leerlingen die uitstromen naar een andere school (bijvoorbeeld regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs) nog beter kunnen begeleiden. Doel: deze leerlingen krijgen een passende ondersteuning.
  • De onder- en middenbouw zijn het afgelopen jaar geschoold en gestart met een nieuwe methode Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS). Zij gaan dit schooljaar verder met de verdieping. De bovenbouw volgt dit schooljaar de scholing, zodat ook de leerlingen van de bovenbouw vanuit deze methode gaan werken. Doel: betere resultaten op het gebied van lezen, maar ook andere vakken omdat de leerlingen beter lezen.
  • Het team gaat onderzoeken op welke wijze ouders meer betrokken kunnen worden bij het opstellen van het OPP. Doel: u bent en blijft goed op de hoogte wat er m.b.t. de ontwikkeling van uw kind gebeurt en nodig is.

 

De data van de studiedagen (leerlingen vrij):
Vrijdag 25-09-2020
Woensdag 07-10-2020
Maandag 26-10-2020
Donderdag 18-02-2021
Vrijdag 02-04-2021
Dinsdag 25-05-2021

 

Groep 1-2 heeft een extra studiedag op woensdag 20 januari 2021.