• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag
08.40 uur – 14.20 uur
Dinsdag
08.40 uur – 14.20 uur
Woensdag
08.40 uur – 14.20 uur
Donderdag
08.40 uur – 14.20 uur
Vrijdag
08.40 uur – 14.20 uur

Herfstvakantie            24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie              26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie     27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede vrijdag               07-04-2023

Pasen                                10-04-2023

Meivakantie                  24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartsdag         18-05-2023 + vrijdag 19-05-2023

Pinksteren                     29-05-2023

Zomervakantie            10-07-2023 t/m 18-08-2023

 

 

Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en richt het team zich op de schoolontwikkeling.
Voor het schooljaar 2022-2023 staan de volgende ontwikkeldoelen op de agenda:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling heeft binnen de ontwikkeling van leerlingen een belangrijke plaats. Sinds vorig jaar werken wij met de methode PeTOS voor soc.-emotionele ontwikkeling. Dit schooljaar werken wij verder aan de borging en verdieping van deze methode. Doel: de sociale redzaamheid van leerlingen zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
  • Om leerlingen die uitstromen naar een vervolgschool nog beter te kunnen begeleiden, stellen we samen met betrokkenen een plan op. Doel: een goede start en een passende ondersteuning op de nieuwe school.
  • Voor elke leerling stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Met elkaar onderzoeken wij op welke wijze ouders daarbij meer betrokken kunnen worden. Doel: u bent en blijft goed op de hoogte wat er met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind plaatsvindt en nodig is.

 

De data van de studiedagen ’22-’23:

Maandagmiddag 03-10-2022         alle leerlingen om 12:00 uur vrij

Donderdagmiddag 10-11-2022      alle leerlingen om 12:00 uur vrij

Woensdag 23-11-2022*                     leerlingen groep 1 en 2 hele dag vrij

Dinsdagmiddag 17-01-2023            alle leerlingen om 12:00 uur vrij

Woensdagmiddag 22-03-2023      alle leerlingen om 12:00 vrij

Dinsdag 18-04-2023                          alle leerlingen hele dag vrij

Vrijdagmiddag 26-05-2023            alle leerlingen om 12:00 uur vrij

 

* Woensdag 23 november 2022 is een studiedag voor het team van de groepen 1 en 2/2+. De leerlingen van de overige groepen worden deze dag op school verwacht.