Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Lunchen op school

Wij werken dagelijks met een continurooster. Alle kinderen lunchen dus op school en nemen zelf hun lunch mee van huis. In de ochtendpauze, rond 10 uur, drinkt uw kind wat (melk, sap of water) en eet uw kind een versnapering (fruit of een gezonde koek). We vragen u om uw kind gezond eten en drinken mee te geven. Dit betekent geen snoep, chips, koolzuurhoudende drank en dergelijke.

 

 

Verkeer rond de school

Als uw kind in de directe omgeving van de school woont, moet u zelf voor vervoer zorgen. Kinderen kunnen ook met een taxi of busje worden vervoerd. Dit moet u elk jaar opnieuw aanvragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont. De school beschikt over een eigen parkeerplaats. Voor de taxibusjes zijn er gereserveerde plekken. Parkeerruimte voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en komen ophalen, is zeer beperkt. In de directe omgeving van school is meestal voldoende parkeergelegenheid. Achter de school is een fietsenstalling voor fietsen van personeel, leerlingen en bezoekers.

Kamp en schoolreisje

Schoolkamp

Het schoolkamp is een vast onderdeel van het schoolprogramma en bedoeld voor alle leerlingen van groep 8. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders van deze leerlingen hierover meer informatie. Bij uitzondering kunnen ouders de directeur vragen om hun kind niet mee te laten gaan. Meer informatie over eventuele kosten en de data vindt u in de jaarkalender, die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgedeeld, en op onze website.

 

Schoolreisje

De groepen 1 tot en met 7 gaan op schoolreis. Het schoolreisje is een vast onderdeel van het  schoolprogramma en bedoeld voor alle leerlingen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt voor het vervoer gebruik gemaakt van bussen. Bij uitzondering kunnen ouders de directeur vragen om hun kind niet mee te laten gaan, als zij vinden dat het schoolreisje niet in het belang is van hun kind. Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolreisje kunt u hier vinden.

Luizencontrole

Na de schoolvakanties controleren enkele ouders de kinderen op aanwezigheid van neten en luizen. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop de luizencontroles plaatsvinden. Mochten bij uw kind luizen of neten gevonden worden, dan krijgt u informatie hoe u het beste kunt handelen.

Vrijwillige ouderbijdrage

We organiseren met de vrijwillige ouderbijdrage leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

 

Via meer informatie kunt u meer actuele informatie vinden over de vrijwillige ouderbijdrage.