Ouders

Contactmomenten met ouders

Wij werken samen met ouders en leerlingen om het beste uit elke leerling te halen. Daarvoor plannen wij de contactmomenten en gesprekken. Hieronder leest u hier meer over.

Startgesprek

Op het moment dat uw kind bij ons op school komt, weten wij nog bijna niets van uw kind. We gaan met u in gesprek over uw kind om het beter te leren kennen en goed te kunnen begeleiden gedurende het schooljaar. Door de informatie die wij van u horen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen.

Ouderbetrokkenheid en contactmomenten

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind naar aanleiding van het ontwikkelingsperspectief (OPP). We bespreken de leerdoelen van uw kind en bespreken wat iedereen de komende tijd gaat doen om ervoor te zorgen dat deze doelen behaald worden. Dit wordt vervolgens in het OPP van uw kind opgenomen en in een volgend gesprek geëvalueerd. De gesprekken worden via de ouder-app Parro gepland. Aanwezigheid van u is noodzakelijk om het vervolg van het arrangement te bepalen.

Contact over dagelijkse zaken

De Auris Prof. Groenschool communiceert digitaal via ‘Parro’. Dit programma voldoet aan een aantal door ons gestelde eisen waaronder gebruiksvriendelijkheid, veiligheid (privacy), ondersteunend voor ons en helder voor u! Hierdoor zijn bijvoorbeeld ouderavonden makkelijker met u te plannen. Verder kunt u eenvoudig uw kind afmelden voor bijv. tandartsbezoek. Voor langere afwezigheid kunt u verlof aanvragen met een verlofformulier (verkrijgbaar via de leerkracht of receptie). Het dagelijkse contact tussen u en de leerkracht of de logopedist kan ook via Parro. Hiermee kunnen wij u ook af en toe een foto van uw kind sturen, zonder dat andere ouders dit zien. Het programma is te gebruiken via uw computer, tablet of telefoon: net wat u het prettigste vindt. In de kleutergroepen schrijven we dagelijks over de belevenissen van de dag. In groep 3 en 4 schrijven de leerkrachten wekelijks een weekbrief, waarin zij opschrijven wat er die week is gebeurd. Vanaf groep 5 wordt de weekbrief geleidelijk aan afgeschaft. Wij vinden het goed als kinderen zelf ook leren een boodschap over te brengen. Als er bijzondere dingen zijn voorgevallen, neemt de leerkracht contact met u op.

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmoment. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is dan bekend. Alle leerlingen (de kinderen die op school blijven en de nieuwe kinderen) maken dan kennis met elkaar, de leraar, logopedisten en assistenten. De ouders van leerlingen die na de zomervakantie nieuw op onze school starten, worden ook uitgenodigd voor het kennismakingsmoment. Zij krijgen dan uitleg over hoe een en ander op onze school is geregeld en kunnen uiteraard hun vragen stellen.

Opa en oma ochtend voor de groepen 1 en 2

Eenmaal per jaar organiseren we, speciaal voor alle opa’s en oma’s van de kleuters, de opa en oma-ochtend. Een hele gezellige ochtend die opa en oma niet mogen missen!

Informatieavonden

Er zijn ook andere avonden waarvoor u als ouders wordt uitgenodigd. Bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten met informatie over het voortgezet onderwijs (belangrijk!). U ontvangt vooraf een uitnodiging.

Theemiddagen

Er worden in het schooljaar drie theemiddagen georganiseerd. Dit zijn momenten waarop ouders met elkaar ervaringen en informatie kunnen uitwisselen over de school of over hun kind. Vanuit school is er ook een collega aanwezig die een onderwerp inleidt.

Contact tussendoor

Gedurende het hele schooljaar organiseren we verschillende activiteiten waar we met elkaar kunnen spreken. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschap zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school en van de organisatie. Meepraten en soms ook meebeslissen over verschillende onderwerpen is dan ook de taak van de medezeggenschap. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Deelraad en de Medezeggenschapsraad voordat een besluit kan worden uitgevoerd. Medezeggenschap is een belangrijke manier om mee te praten over het beleid.

Meer informatie over de medezeggenschap van Auris leest u hier.

Vanuit de Prof. Groenschool neemt Tamara van Essen (leerkracht) deel aan de deelraad regio Midden. Voor de oudergeleding is er een vacature.

Meer informatie