19 maart 2024

Wachtlijst voor kleutergroepen

19 maart 2024

Op dit moment zijn onze kleutergroepen helaas vol.
Kinderen die in aanmerking komen voor cluster-2 onderwijs komen daarom op een wachtlijst.
Er zal dit schooljaar geen nieuwe kleutergroep meer gestart worden.

De verwachting is wel dat er de komende periode leerlingen uit de groepen 1-2 uitstromen naar een andere vorm van onderwijs.
Daardoor komen er plekken vrij in de betreffende groepen voor leerlingen van de wachtlijst.
Wanneer het mogelijk is om een leerling te plaatsen, ontvangen ouders daar via school een bericht over.
We hanteren daarbij de volgorde van aanmelding.
Leerlingen die na 1 juni worden aangemeld, starten in het nieuwe schooljaar.