Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschapsraden

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels voor medewerkers. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Deelraad

De deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar.

Locatieraad

Voor alle zaken die direct betrekking hebben op de Auris Prof. Groenschool waarin ouders een rol kunnen spelen, is een locatieraad opgericht. Deze groep bestaat uit ouders en personeelsleden van de Auris Prof. Groenschool en Auris Taalkring. De locatieraad heeft geen formele status. Wel kan deze de regio-deelraad en de directie van de school van advies voorzien. Daarnaast organiseert de locatieraad thema-avonden.

Oproep!

De deelraad en de locatieraad zijn op zoek naar nieuwe leden. Zou u willen meedenken over wat er gebeurt op de school van uw kind, meldt u zich dan aan via prof.groenschool@auris.nl.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen bij de Auris Professor Groenschool zijn Rianne van Houwelingen en Liesbeth de Ruiter. Wilt u één van onze vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (088) 894 2200.

Coördinator veiligheid en anti-pesten

Elke school heeft een veiligheidscoördinator. Deze persoon verzorgt de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid. Onze veiligheidscoördinator is Renso Pronk. Hij is ook de persoon die meedenkt als er signalen zijn van pestgedrag.